Cookie Policy


Przycisk Share

Podczas przeglądania na naszej stronie internetowej są automatycznie uzyskał informacje, dla statystycznych lub informacji, który może umożliwić identyfikację odwiedzającego użytkownika.
Wśród tych informacji są:
adres IP.
l'URI (Uniform Resource Identifier) wnioski zasobów.
data i godzina złożenia wniosku.
Typ systemu operacyjnego, Twoja przeglądarka, Rozdzielczość ekranu i innych m Dane techniczne

Dane te są anonimowe i są przetwarzane i przechowywane informacji czysto statystycznych.
Witryna korzysta z usługi analizy danych nawigacji, który używa "cookies", lub plików tekstowych pobranych czasowo i automatycznie pozwalając użytkownikowi analizować dane na nawigacji w witrynie.

Informacje generowane przez cookie na tej stronie są automatycznie przechwytywane i przechowywane na serwerze.
Dane są przetwarzane anonimowo.

Firma, która jest przekazywane dalszych wyjaśnień.
Inne pliki cookie są wykorzystywane w sposób automatyczny do świadczenia usług takich, Tytułem przykładu, a nie wyczerpujący, Odpowiedź do artykułów / pism, wysyłanie wniosków o udzielenie pomocy lub informacji.
Te informacje są również zbierane anonimowo i sumarycznych i statystycznych celów tylko.

Cookies mogą być hamowane s w każdym czasie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce używany do nawigacji: To dało, jednak, uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony.

Aby zablokować lub zmienić ustawienia plików cookie można przeczytać następujące "Przewodnik ciasteczko"